środa, 17 czerwca 2009

Limity wpłat na IKE

Jako że w IKE zyski są zwolnione z 19% "podatku Belki", rząd w ustawie o IKE z 2004 roku zastrzegł, że rocznie na to konto nie można wpłacić więcej jak pewien limit. Limit ten został ustalony na poziomie 1,5-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, podawanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Kwota ta wynosiła odpowiednio na dany rok:
2005 r. - 3635 zł
2006 r. - 3521 zł
2007 r. - 3697 zł
2008 r. - 4055,12 zł

W roku 2008 ustawa o IKE została zmieniona i począwszy od roku 2009, limit wpłat na IKE został podwyższony do 3-krotności średniego wynagrodzenia i wynosi:

2009 r. - 9579

Poniżej wykres, jak zmieniała się kwota limitu:

Jest to już tak wysoka kwota dla przeciętnego domowego budżetu, że większość osób jej nie przekroczy - musielibyśmy bowiem na IKE wpłacać więcej jak średnio 800 zł miesięcznie przez cały rok.

Ustawodawca założył też, że jeśli w kolejnym roku 3-krotność średniej pensji daje niższą kwotę limitu, to limit pozostaje na poziomie z poprzedniego roku.

piątek, 5 czerwca 2009

IKE przeniesione z DnB Nord do BZ WBK

Wczoraj na moje nowe konto IKE w DM BZ WBK, wpłynęły środki z IKE w BM DnB Nord. Porównując kwoty, zauważyłem że brakuje mi 4,40 zł. Teoretycznie przenosiny powinny być jednak bezpłatne. Może jest jednak jakaś niewielka opłata za przelew? Kwota pobrana jest niewielka, więc nie będę sprawy roztrząsał.

Przenosiny opisuję etapami, jak je wykonywałem:

1. Sprzedaż posiadanych papierów wartościowych na rachunku w BM DnB Nord.

2. Odwiedziny w DM BZ WBK
  • założenie konta IKE i zadeklarowanie, że będzie transfer IKE z BM DnB Nord. Trwało to około 30 minut (przyznam, że poganiałem). Nr rachunku IKE w DnB Nord nie był potrzebny.
  • jeśli konto maklerskie zostanie otwarte do końca czerwca 2009, nie będzie pobrana prowizja za prowadzenie rachunku w roku 2009 (normalnie 55 zł)
3. Odwiedziny w DnB Nord
  • podpisanie dokumentów w związku z zamknięciem rachunku IKE i standardowego rachunku maklerskiego
  • podanie numeru nowego rachunku IKE w DM BZ WBK (najlepiej zabrać umowę z DM BZ WBK ze sobą). Razem trwało to około godziny.
4. BM DnB Nord miał do 14 dni na przelew środków do nowego biura maklerskiego. U mnie trwało to 10 dni od wizyty w DnB Nord do wpływu środków na konto IKE w DM BZ WBK.