środa, 28 października 2009

Limit wpłat na IKE w roku 2010 - prognoza

Jak podaje Open Finance w swoim artykule, limit wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne w roku 2010 prawdopodobnie pozostanie na takim samym poziomie jak w roku bieżącym, czyli 9.579 zł. Wynika to z ustawy o IKE, która ustala limit rocznych wpłat w wysokości trzykrotności średniego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, nie mniej jednak niż limit w roku poprzednim.Na rok 2010 średnie wynagrodzenie prawdopodobnie będzie podobnej wysokości jak w obecnym lub nieco niższe i dlatego limit powinien być podobny.

Jak czytamy w artykule, IKE na koniec czerwca posiadało 833 tys. Polaków, z których 221 tys. dokonało wpłat na swoje konto w pierwszej połowie roku. Przeciętne zasilenie rachunku w tym okresie wyniosło 1.071 zł, czyli niewykorzystany limit wpłat to średnio 8.478 zł.

poniedziałek, 26 października 2009

Czy w ramach IKE płacimy podatek od dywidend?

Temat ten jest obojętny dla osób, które mają IKE w formie funduszu czy ubezpieczenia. Jeśli natomiast chcemy mieć (mamy) IKE w formie rachunku maklerskiego, możemy mieć w portfelu akcje spółek płacących regularne dywidendy, takich jak np. TP SA czy KGHM.

Na pierwszy rzut oka zdaje się, że w ramach IKE nie ma przecież podatku od zysków kapitałowych, więc nie ma podatku od dywidend. Sprawa nie jest jednak taka oczywista dla biur maklerskich. Przekonali się o tym właściciele IKE m.in. przy wypłacaniu ostatniej dywidendy z PKO BP. Okazało się, że są różne interpretacje.

Aby zagłębić się w temat, dzwoniłem do biur maklerskich DI BRE (gdzie prawdopodobnie przeniosę IKE), BZ WBK (gdzie mam IKE) i DnB Nord (gdzie miałem IKE od kwietnia 2008 do maja 2009).

Poniżej opisuję przebieg konwersacji z pracownikami infolinii domów maklerskich i Krajowej Informacji Podatkowej.

Dom Maklerski BZ WBK:
Ja: Czy jest pobierany podatek od dywidend w ramach IKE?
DM: Tak, oczywiście, jest pobierany.
Ja: Jest pobierany? Może Pan sprawdzić?
DM: Chwileczkę, jeszcze się upewnię.
...(mija ok. 4-5 minut)...
DM: Z zasady nie jest pobierany ale są błędy, które są naprawiane [znaczy podatek jest zwracany - mój komentarz]
Ja: Z czego wynika że podatek nei jest pobierany?
DM: Wynika to z ustawy o IKE

Biuro Maklerskie DnB Nord:
Ja: Czy jest pobierany podatek od dywidend w ramach IKE?
BM: Podatek od dywidend w ramach IKE jest pobierany.
Ja: A dlaczego? Moze Pani to wyjaśnić?
BM: Przełączę Pana do innej osoby, która będzie mogła wyjaśnić.
... oczekiwanie na połączenie, w tle komunikat: "Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę czekać, będzie rozmowa (...)"
BM2: Przedmiotem opodatkowania w ustawie o zyskach kapitałowych jest różnica w cenie kupna i sprzedaży [papierów wartościowych] i IKE jest zwolnione z tego podatku. Podatek od dywidend jest regulowany oddzielnie a ustawa o IKE nie mówi o zwolnieniu od podatku od dywidend.
Ja: Ale przecież DI BRE i BZ WBK nie pobierają tego podatku a są większymi biurami niż Wasze i powinni mieć tą sprawę dobrze zbadaną. Czy to nie wydaje się Panu dziwne?
BM2: Nie będę komentował działań innych biur. Jeśli Pan się nie zgadza to można wystąpić do właściwego urzędu skarbowego o wydanie pisemnej interpretacji podatkowej.

Kontaktowałem się z DI BRE na ten sam temat ale nie zapisałem rozmowy telefonicznej. Jej przebieg był o ile pamiętam podobny do tej z DM BZ WBK i ostatecznie ustaliłem, że DI BRE c odo zasady nie pobiera podatku od dywidend w ramach IKE.

Krajowa Informacja Podatkowa:
Ja: Czy jest pobierany podatek od dywidend w ramach IKE maklerskiego?
KIP: To spółka jest płatnikiem Podatku od dywidend i jest pobierany automatycznie.
Ja: To jak możliwe że przez jedno biuro maklerskie jest pobierany a przez inne nie?
KIP: Biuro maklerskie jest płatnikiem jeśli działa w imieniu spółki. Wtedy to biuro jest zobowiązane pobrać podatek.
Ja: Jaka jest podstawa prawna dla podatku od dywidend w ramach IKE maklerskiego?
KIP: Podstawa zwolnienia to Art. 21 ustęp 1 punkt 58a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozdział 3 [Ustawy o Podatku Dochodowym Od Osób Fizycznych, tekst jednolity z 22.05.2009 r.]
Zwolnienia przedmiotowe
Art. 21.
1. Wolne od podatku dochodowego są:

58a) dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu
przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku z:
a) gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego,
b) wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po
śmierci oszczędzającego,
c) wypłatą transferową
- z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający
gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym,
chyba że przepisy te przewidują taką możliwość


Ja: Tutaj jest tylko ogólne sformułowanie o gromadzeniu środków.
KIP: My pracujemy na ustawie o Podatku Dochodowym Od Osób Fizycznych i nie znamy szczegółowo kwestii IKE. Jeśli nie jest Pan pewien, proponuję zapytać w lokalnym urzędzie skarbowym, najlepiej w formie prośby o pisemną interpretację. Taki wniosek kosztuje 50 zł i wtedy urząd w kwestii podatku będzie postępował zgodnie z interpretacją.
Ja: A czy jeśli urząd zdecyduje że nie trzeba płacić podatku to mogę to przekazać do biura maklerskiego, żeby postępowali zgodnie z interpretacją?
KIP: Myślę że tak.

Sprawa nie pozostała więc rozstrzygnięta. Jeśli ktoś z Was wystąpi z zapytaniem do swojego Urzędu Skarbowego, miło będzie jeśli podzielicie się w komentarzach jaką uzyskaliście interpretację.