środa, 2 czerwca 2010

IKE - dywidenda

W ramach konta IKE maklerskiego nie jest pobierany podatek od dywidend, wypłacanych przez spółki, których akcje posiadamy. Ten większy zysk z dywidend (po prostu bez podatku), można a nawet należy reinwestować w zakupy kolejnych akcji w ramach IKE.

Poniżej zestawienie spółek z WIG20 z informacją o wysokości dywidend, do wypłacenia w 2010 roku:


Na zielono zaznaczyłem spółki "dywidendowe" i wysokość wypłaty jako procent ceny akcji (dividend yield). Oczywiście im wyższa wypłata, tym spółka ciekawsza.

Nie zaznaczyłem na zielono spółek, z których dywidendy były niskie (yield < 2%) oraz które moim zdaniem nie będą dokonywać regularnych wypłat w przyszłości bo ich działalność za mocno zależy od koniunktury.

Średnia z wybranych spółek daje zwrot na poziomie 3,4%. Nie jest to wiele lecz dobry dodatek jeśli zakładamy, że zyski netto i kurs danej firmy będą rosnąć co roku. Akcjonariusz może dodatkowe środki reinwestować samodzielnie bez konieczności sprzedaży części akcji w celu realizacji zysku.

Sam rozważam kupno do rachunku IKE akcji kilku z w/w spółek: PZU, PGE, Asseco Poland i TP SA  (kolejność celowa). Są to moim zdaniem najstabilniejsze firmy a ich zyski powinny przy stabilnej koniunkturze stabilnie rosnąć a przy kontynuacji recesji - winny nieco spaść lecz nie zamienią się w straty.