poniedziałek, 17 grudnia 2012

Obligacje korporacyjne w ramach IKE

Osoby, które są zniechęcone niską zyskownością IKE prowadzonych jako lokata bankowa a obawiają się ryzyka posiadania akcji spółek z GPW, mogą po otwarciu IKE w formie rachunku maklerskiego stworzyć portfel złożony z obligacji korporacyjnych, notowanych na rynku Catalyst.

Obecnie IKE w formie rachunku bankowego/lokaty są oprocentowane na 3-5% rocznie zależnie od banku. Przy inflacji CPI za 2012 rok na poziomie (jak szacuje NBP) 3,8% oznacza to że ulokowane tam oszczędności realnie przyniosą od -0,8% do +1,2% rzeczywistej stopy zwrotu. Jest to bardzo mało biorąc pod uwagę, że zwykłe lokaty lub konta oszczędnościowe bywają oprocentowane na ponad 6%. Nawet w długiej perspektywie czasowej oznacza to, że posiadacze takich kont po przejściu na emeryturę, wyjmą realnie mniej więcej tylko tyle, ile wpłacili.

(kliknij w tytuł i czytaj dalej)

piątek, 23 listopada 2012

Szacowany limit wpłat na IKE w 2013 roku

Jak podaje Open Finance, limit wpłaty na IKE w najbliższym roku, może wzrosnąć do 11 295 zł z 10 578 zł obecnie czyli o 717 zł. Wszystko za sprawą wzrostu szacowanego średniego wynagrodzenia rok do roku o 6,7%. Dla osób, które nie mają IKE a są zainteresowane większą wpłatą, oznacza to że na przestrzeni około 40 dni mogą wpłacić limit za 2012 i 2013 rok co da łącznie ok. 21 873 zł a więc już pokaźna kwota, która może dla nas pracować bez podatku od zysków.