poniedziałek, 17 grudnia 2012

Obligacje korporacyjne w ramach IKE

Osoby, które są zniechęcone niską zyskownością IKE prowadzonych jako lokata bankowa a obawiają się ryzyka posiadania akcji spółek z GPW, mogą po otwarciu IKE w formie rachunku maklerskiego stworzyć portfel złożony z obligacji korporacyjnych, notowanych na rynku Catalyst.

Obecnie IKE w formie rachunku bankowego/lokaty są oprocentowane na 3-5% rocznie zależnie od banku. Przy inflacji CPI za 2012 rok na poziomie (jak szacuje NBP) 3,8% oznacza to że ulokowane tam oszczędności realnie przyniosą od -0,8% do +1,2% rzeczywistej stopy zwrotu. Jest to bardzo mało biorąc pod uwagę, że zwykłe lokaty lub konta oszczędnościowe bywają oprocentowane na ponad 6%. Nawet w długiej perspektywie czasowej oznacza to, że posiadacze takich kont po przejściu na emeryturę, wyjmą realnie mniej więcej tylko tyle, ile wpłacili.

(kliknij w tytuł i czytaj dalej)