poniedziałek, 6 października 2014

IKZE sposobem na ograniczenie daniny II progu podatkowego

Od 2009 roku system progów podatkowych w Polsce dla osób fizycznych nie był waloryzowany. Przypomnijmy, że osoby o dochodzie brutto ponad 85.528 zł płacą od kwoty powyżej tej granicy podatek PIT 32%. Jest to 14% więcej niż standardowe 18%.

Jest sposób by legalnie zmniejszyć daninę dla fiskusa i nie oddawać mu prawie 1/3 dochodu. Jednocześnie można odłożyć dodatkowe środki do wykorzystania w wieku emerytalnym. W ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), można rocznie wpłacić w 2014 r. 4.495,20 zł. Zakładając, że o tyle zmniejszona zostanie kwota dochodu do opodatkowania w II progu podatkowym, nasz zwrot z ulgi podatkowej w PIT wyniesie 1438 zł a więc 32% kwoty wpłaty na IKZE.