sobota, 25 grudnia 2010

Noworoczne postanowienia emerytalne

Widząc podejście polskich polityków do otwartych funduszy emerytalnych, można sądzić, że dobrych emerytur to z I i II filaru nie będzie. Jak nie teraz to pewnie za kilka lat, z racji braku reform gospodarczych i rosnącego deficytu, wstrzymane zostaną wpłaty do OFE. W ten sposób, bez względu na wysokość zapłaconych podatków i składek emerytalnych, każdy emeryt może "dostać" od państwa podobną emeryturę. Jeśli więc dobrze zarabiałeś i liczyłeś na proporcjonalną kwotę na życie na emeryturze - obudź się, będziesz żył w biedzie jak inni.

Oprócz IKE

Co można zrobić aby temu zapobiec? Oczywiście dobrze jest samodzielnie oszczędzać, nietylko w ramach konta emerytalnego. Jakie są jeszcze możliwości? Zasugerowałbym nieruchomości pod wynajem oraz grunty podmiejskie o ile kupione po okazyjnej cenie. Teraz, kiedy stabilność systemu finansowego państw może wisieć na włosku, inwestycje długoterminowe (emerytalne) w zaawansowane produkty finansowe mogą być zbyt niepewne. Nieruchomości dają ten odpowiedni poziom bezpieczeństwa, że włożony kapitał zostanie zachowany pomimo zawirowań na rynku pieniężnym.

Jeśli inwestować w 2011 roku na giełdzie to w co?

W Nowym Roku w ramach IKE zamierzam szukać okazji inwestycyjnych w obligacje korporacyjne oraz akcje wybranych spółek. W tej chwili nie widzę wystarczająco atrakcyjnych obligacji a za kapitał nabyłem akcji LC Corp po 1,49 zł. Jest to inwestycja z jednej strony w spółkę giełdową, która osiąga wysokie marże z deweloperki a z drugiej posiada bogaty zasób nieruchomości i niewielkie zadłużenie. W przypadku zachwiania systemu finansowego czy wzrostu inflacji, myślę że będzie to spółka której akcje ucierpią stosunkowo mniej. W dłuższym terminie posiadane nieruchomości odzwierciedlą w cenie inflację i realna wartość zainwestowanych przeze mnie środków zostanie co najmniej zachowana.

Z deweloperów rozważam jeszcze Polnord, tylko wciąż waham się ze względu na niższą rentowność działalności niż w LC Corp oraz mało przyjazną politykę głównego akcjonariusza Ryszarda Krauze (Prokom Investments), który potrafi emitować sobie tańsze akcje, tym samym rozwadniając kapitał i zyski przypadające na akcje pozostałych, drobnych akcjonariuszy.

Jak minimalizować wady IKE

To, co ma prawo zniechęcać do lokowania środków na IKE to konieczność trzymania środków aż do ukończenia 60. lat by wypłacić zyski bez podatku Belki. Dlatego jeśli jesteś po 40stce albo po 50tce, IKE może wyglądać dla Ciebie jako lepsza opcja niż np. dla świeżo upieczonego absolwenta szkoły średniej czy uniwersytetu.

Jeśli jesteś w tej drugiej sytuacji i do 60-tki masz ponad 30 lat, porozmawiaj z rodzicami. Jeśli nie mają IKE i nie planują go zakładać, poproś by założyli je i ustawili Ciebie jako uposażonego. Mogą w ten sposób pomagać Tobie uzbierać życiowy kapitał. Jednocześnie czas oczekiwania do wypłaty bez podatku zostanie skrócony do 10-20 lat.

Inne pomysły na lepsze życie na emeryturze

W pewnym sensie na emeryturę można przygotowywać się nie odkładając, ale dbając o to, by mieć jak najniższe koszty życia. Jeśli mieszkasz w domku jednorodzinnym, którego utrzymanie dużo kosztuje, może warto na starsze lata przenieść się do średniej wielkości mieszkania, w dobrze docieplonym bloku o niskim czynszu? Może warto zmienić miasto a nawet kraj zamieszkania? Może zmienić nawyki na bardziej zdrowe, jak np. w okresie letnim zastąpić samochód czy autobus miejski rowerem? 

Pomysłów jest wiele, dzięki którym możesz jednocześnie poprawić jakość życia, samopoczucie, oszczędzić czas i pieniądze. Korzystając z refleksyjnego nastroju końca roku i patrząc w przyszłość, warto pomyśleć, jak może wyglądać moje życie na emeryturze.... co z tego, co robię obecnie chcę pozostawić a co pragnę, by się skończyło... Z wdrożeniem niektórych zmian nie trzeba czekać do emerytury. Emerytem de facto nie staniemy się bowiem z roku na rok - będzie to proces szerzej rozłożony w czasie.

czwartek, 9 grudnia 2010

Limit wpłat na IKE w roku 2011

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, limit wpłat na IKE na rok 2011 w kwocie 3-krotności średniej pensji brutto, wyniesie 10.077 zł. (źródło)

Oznacza to wzrost o 5,2% w stosunku do limitu na rok 2010, który wynosił 9.579 zł. Dla zdecydowanej większości pracujących - przyszłych emerytów, jest to zdecydowanie wystarczający limit by zawrzeć w nim środki odkładane na dodatkową emeryturę. Mało kto bowiem jest w stanie na to przeznaczyć więcej jak 800 zł średniomiesięcznie.

Natomiast w sytuacji, kiedy na przykład mąż lub żona nie pracuje i zajmuje się dziećmi / domem, z tego powodu nie będzie przysługiwała jemu/jej emerytura i można wykorzystywać nawet cały limit wpłat by z IKE zapewnić tej osobie odpowiednie własne środki na jesień życia.

Poniżej wykres jak historycznie zmieniał się limit wpłat na IKE od 2004 roku czyli od powstania systemu indywidualnych kont emerytalnych:


piątek, 22 października 2010

Rynek IKE w I półroczu 2010

Kilka dni temu ukazał się raport Komisji Nadzoru finansowego o rynku IKE w I półroczu tego roku. Jak można się z niego dowiedzieć, wartość środków zgromadzonych przez oszczędzających wzrosła rok do roku o 29,4% do 2,35 mld zł. IKE posiadało 796.900 osób, co oznacza spadek o 4,4% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Likwidowano głównie IKE prowadzone w formie konta ubezpieczeniowego. Najwięcej osób posiadających IKE mieści się w przedziale wiekowym 51-60 lat a więc blisko emerytury i zarazem momentu, kiedy można wypłacić środki bez płacenia podatku od zysków.

Ilość i przeciętna wartość kont IKE

Przeciętna wartość konta IKE wyniosła (zaledwie) 2,9 tys. zł. Średnia wpłata to 1,2 tys. zł, przy czym średnia dla rachunków maklerskich to 6,7 tys. zł. Ciekawie wyglądają informacje, jakie instytucje przyciągają więcej kont IKE a jakie tracą. Tak więc ilość IKE prowadzonych w bankach (jako lokaty) zmalała o 10,5%, w funduszach inwestycyjnych spadła o 1,3%, natomiast ilość IKE maklerskich wzrosła o 19,9% (!).

Źródło: Raport KNF "IKE w I półroczu 2010 r."

Jak widać szczegółowo w powyższej tabeli, udział kont maklerskich stanowi nadal zaledwie 1,6% wszystkich IKE. Dlatego też łatwiej o uzyskania wysokiej dynamiki wzrostu ilości kont.

Każdy inwestor jest świadom, że nie ważne ile posiada się rachunków, ale jakie są na nich środki. Tutaj konta maklerskie pokazują siłę. Z 534 mln zł, o które wzrosła sumaryczna kapitalizacja kont IKE, 94,7 mln przypada na rachunki maklerskie. Tak więc pomimo, że ilościowo stanowią zaledwie 1,6% rynku, wygenerowały 17,7% przyrostu wartości. Można śmiało powiedzieć, że są najbardziej perspektywicznym sektorem w ramach III filara emerytalnego.

Źródło: Raport KNF "IKE w I półroczu 2010 r."

Na towarzystwa funduszy inwestycyjnych przypadało 210 mln zł przyrostu wartości, na zakłady ubezpieczeń - 187 mln zł, banki - 42 mln zł. Rachunki w biurach maklerskich odpowiadały wartościowo już za 10,8% rynku IKE. Udział pozostałych form prowadzenia IKE spadł.


Źródło: Raport KNF " IKE w I półroczu 2010 r."

Struktura wiekowa

Pod względem wieku, 79% ilości IKE przypada na osoby w przedziale 41-60 lat i udział ten wzrósł o ok. 1,5%. Osoby w wieku do 30 lat odpowiadają za niecałe 10% rynku IKE i udział ten spadł rok do roku.

Pod względem płci, 53% wszystkich IKE jest własnością kobiet a 47% mężczyzn. Przyczyną tego może być zróżnicowanie w średnim wieku przechodzenia na emeryturę i ustawowym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Także w średnia długość życia po przejściu na emeryturę (kobiety żyją dłużej) może być przyczyną różnic. Wskutek powyższych faktów, średnia emerytura kobiet jest niższa i to motywuje do oszczędzania w III filarze.Źródło: Raport KNF " IKE w I półroczu 2010 r."


Przeciętne wpłaty  i stan kont

Przeciętnie na IKE wpłacano w I półroczu 1219 zł, czyli o 133 zł więcej niż w I półroczu 2009. W sumie wpłacono 251 mln zł. 26% wszystkich kont odnotowało wpłaty.Źródło: Raport KNF " IKE w I półroczu 2010 r."


Największą aktywność pod tym względem wykazały osoby posiadające IKE maklerskie oraz IKE bankowe.  Na rachunki w domach inwestycyjnych prawie co drugi posiadacz IKE dokonał wpłaty, podobnie w przypadku IKE bankowych. Najmniej aktywni byli posiadacze IKE w formie ubezpieczeń (dopłacała co czwarta osoba).

IKE otwarte w I półroczu 2010

Najwięcej IKE otwarto w postaci funduszy inwestycyjnych (9 tys.) i i ubezpieczeń (7 tys.). Jest to jednak mniej niż w poprzednim roku. Kont maklerskich otwarto 1,2 tys. w porównaniu do 0,7 tys. rok wcześniej. W bankach otwarto 1,2 tys IKE, czyli mniej więcej tyle samo, co w I połowie 2009 roku.

Jak wynika z raportu, po boomie na IKE w 2007 roku, ilość nowootwieranych IKE uległa stabilizacji. 

Jak podaje w konkluzji KNF, dane za I półrocze wskazują na tendencję wycofywania środków finansowych z IKE i spadek tendencji zakładania nowych rachunków. Zjawisko to jest jednak mniej silne niż w 2008 roku, kiedy na decyzje oszczędzających miał wpływ trwający kryzys finansowy.

Wpływ zmiany ustawy o IKE w 2008 roku na rynek, wnioski z raportu

Jednymi z głównych punktów zmian w ustawie, było podwyższenie limitu wpłat rocznych do 3-krotności średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce (obecnie limit to 9.579 zł) oraz umożliwienie wypłaty z IKE w ratach. Jak można wnioskować z raportu, z wyższych limitów skorzystała część osób, zwłaszcza posiadająca rachunki maklerskie. Można to łączyć z rozpoczęciem nowej hossy na GPW w Warszawie, trwającej od wiosny 2009 roku. 

Konieczne jest dalsze upowszechnianie oszczędzania na emeryturę, jako że z III filara korzysta niewiele osób. Do tego średnio tylko 26% osób dopłaca do założonych IKE. Średnia wartość konta na poziomie 2.949 zł nie zapewni dodatkowego dochodu na emeryturze. Konieczne są systematyczne  i większe wpłaty. 

Także kontem IKE są zainteresowane głównie osoby po 40-stce a dbać o emerytury powinny również osoby młodsze, które dzięki nawet niewielkim ale regularnym wpłatom, mogą uzbierać znaczne środki.

Osoby posiadające IKE w formie rachunków maklerskich wykazują wystarczającą świadomość emerytalną. Średnia wartość rachunku maklerskiego to 20.120 zł ze średnim przyrostem w ciągu ostatniego roku na poziomie 5 tys zł (o 33%). Prawie co drugi właściciel rachunku dokonał dopłaty w I półroczu 2010 r. Potwierdza się chyba nietylko moje przypuszczenie, ze inwestorzy giełdowi na tle całej populacji wykazują się wysoką świadomością finansową.

Link do raportu KNF znajduje się tutaj.

czwartek, 26 sierpnia 2010

Przenosiny IKE z PKO BP do DM BOŚ na odległość - ciąg dalszy

Od czasu publikacji ostatniego postu podjęliśmy z mamą następujące działania w celu przeniesienia konta. Przebiegało to w ten sposób, że mama mieszka w małej miejscowości daleko od oddziału DM BOŚ a ja mieszkam blisko DM BOŚ ale daleko od mamy. Dlatego wydawało się, że najlepszą wersją będzie jeśli wypełnię dokumenty online a umowy do mamy dostarczy kurier i odbierze z podpisem. Wyszło trochę inaczej, o czym w punktach poniżej. Tak to chronologicznie było:

1. Wypełnienie online formularza otwarcia nowego konta w DM BOŚ na portalu bossa.pl
- wypełnienie formularza dla pełnomocnika
- wydanie kodów dostępu do konta IKE dla właściciela IKE i pełnomocnika (dostęp będzie aktywny po dostarczeniu do centrali DM BOŚ kompletu dokumentów umownych i pełnomocnictwa)
-zamówienie kuriera do dostarczenia umowy w ciągu kilku dni (kurier opłacany przez DM BOŚ)

2. Wizyta kuriera (po ok. 2 dniach roboczych od wypełnienia formularza)
- w dokumentach dostarczonych przez kuriera nie było wpisanej części danych, mimo, że wpisywałem je w formularzu online
- miał być załączony dokument udzielenie pełnomocnictwa do rachunku a go nie było (!)
- kurier miał czekać do 10 minut na odbiór podpisanych dokumentów. Jako że trzeba było je dodatkowo uzupełnić i jeszcze zszedł czas na szukanie pełnomocnictwa, którego nie było, kurier nie chciał czekać i odjechał bez odbierania podpisanych dokumentów.

3. Dokumenty "na spokojnie" wypełniliśmy tego samego dnia. Wzór formularza pełnomocnictwa otrzymałem emailem od pracownika DM BOŚ, wysłałem emailem do punktu ksero z miejsca zamieszkania mamy gdzie został wydrukowany i już w domu wypełniony.

4. Wizyta u notariusza w celu potwierdzenia autentyczności podpisu pod pełnomocnictwem razem ze sprawdzeniem tożsamości osoby składającej podpis. Koszt 24,40 zł brutto.

5. Odesłanie listem poleconym przez mamę do mnie kompletu dokumentów umownych razem z już podpisanym i zatwierdzonym notarialnie pełnomocnictwem.

6. Moja wizyta w lokalnym DM BOŚ w celu przekazania kompletu dokumentów i podpisania się pod pełnomocnictwem.

7. DM BOŚ w ciągu ok. 3 dni przesyła komplet dokumentów do centrali w Warszawie, której pracownik "patronował" przenosinom IKE.

8. Po ok. 4-5 dniach roboczych, otrzymuję informację, że konto IKE w DM BOŚ zostało poprawnie otwarte i że można się na nie logować, co skutecznie wykonałem.

9. Po ok. 3 dniach mama otrzymuje potwierdzenie otwarcia konta w DM BOŚ, z podaniem przydzielonego numeru rachunku i indywidualnego konta do wpłat środków.

10. Następnego dnia wizyta mamy w lokalnej placówce banku PKO BP, gdzie kilka lat wcześniej został otwarte IKE. Należało zabrać potwierdzenie otwarcia IKE z DM BOŚ ze stosownym numerem konta do wpłat. Pracownicy banku mieli pierwszy raz do czynienia z transferem IKE EDO i kilka godzin przygotowywali dokumenty, kontaktując się z innym oddziałem. Mama wróciła popołudniu do banku, kiedy dokumenty już były gotowe do złożenia podpisów, co zrobiła.

Bank ma 14 dni na wykonanie wypłaty transferowej. Od czasu złożenia dyspozycji minęło 5 dni roboczych. Środki na rachunku DM BOŚ jeszcze się nie pojawiły (regularnie sprawdzam saldo).

W sumie od wypełnienia formularza online upłynęły około 4 tygodnie. Przeniesienie IKE metodą korespondencyjną zajmie więc około 5 tygodni (oby) do momentu wpływu środków do DM BOŚ. Koszt przenosin to z biletami za przejazdy i znaczkami za korespondencję - razem około 40 złotych. Gdybyśmy pojechali razem do najbliższego oddziału DM BOŚ, koszt wyniósłby ok. 400 zł (przejazdy) a przenosiny IKE trwały pewnie z 3 tygodnie. Kosztem 2 tygodni opóźnienia, zaoszczędziliśmy ok. 360 zł.

Po pojawieniu się środków na IKE, zamierzam dokonać zakupów akcji na GPW, jakich - możecie się domyślać po lekturze postów na blogu Abecadło Finansów.

wtorek, 27 lipca 2010

Przeniesienie IKE z PKO BP do BOŚ

Słowem wstępu - czym jest konto IKE Obligacja w PKO BP


Kilka dni temu rozpocząłem procedurę przenoszenia konta IKE należącego do mojej mamy. Teraz jest ono prowadzone w formie rachunku IKE Obligacja w DM PKO BP. Jego działanie polega na tym, że za kwoty wpłat (a później i odsetek), są kupowane obligacje skarbowe EDO - Emerytalne Dziesięcioletnie Obligacje.

EDO to obligacje, w których oprocentowanie jest stałe w pierwszym roku od ich zakupu a zmienne w kolejnych latach i ustalane jako suma marży i inflacji obliczanej przez GUS. W tej chwili w sprzedaży są obligacje EDO0720 o terminie wykupu lipiec 2020 i oprocentowaniu 5,25% w pierwszym roku a w kolejnych latach inflacja + 3% marży. Odsetki są doliczane do wartości obligacji i co roku liczone od wyższej kwoty. Wypłata odsetek następuje w dniu wykupu obligacji czyli po 10 latach albo podczas  przedterminowego wykupu. O specyfice EDO informuje list emisyjny.

Mając na uwadze, że takie oprocentowanie (5,25% netto) można teraz uzyskać bez konieczności zakładania IKE, zaproponowałem przeniesienie konta do biura maklerskiego, gdzie będę w jego ramach inwestował środki w papiery wartościowe na GPW: akcje, certyfikaty i obligacje, zależnie od sytuacji rynkowej. 

Dla kogo przenosiny na GPW

Pewnie ktoś z Was pomyśli, że ryzyko inwestycji na GPW jest bardzo wysokie a na IKE Obligacja oprocentowanie jest bezpieczne, do tego formuła kalkulacji oprocentowania chroni przed inflacją. Przyznam Wam rację. Myślę że na podstawie dotychczasowych doświadczeń, jestem jednak w stanie skuteczniej inwestować niż 5,25% netto rocznie, przy zachowaniu ryzyka spadku wartości inwestycji na umiarkowanym poziomie (w dłuższym okresie inwestycji). Średnią stopę wzrostu na poziomie 6% rocznie ponad inflację uznam za sukces.

Jeśli ktoś z Was posiada IKE Obligacja i pomyśli teraz nad przeniesieniem i zmianą formy na rachunek maklerski, to przestrzegam że absolutnie nie polecam tego osobom, które nie inwestowały na giełdzie albo mają krótką historię inwestycyjną. Warunkiem dokonywania takiego przeniesienia jest moim zdaniem posiadanie pozytywnej historii inwestycyjnej na giełdzie i doświadczeń za co najmniej 5 lat wstecz, tak by zgromadzić wiedzę empiryczną z całego cyklu giełdowego: od początków hossy, przez jej szczyt, później bessę i następującą po niej fazę ożywienia.

Jak przenieść

Aby zorientować się, w jaki sposób przenieść konto, kontaktowałem się wcześniej z DM PKO BP i kilkoma biurami maklerskimi, które miały ciekawą ofertę. Do 'finału' kwalifikacji przeszły DI BRE Banku, gdzie mam własne konto maklerskie i DM BOŚ, o którym słyszałem wiele dobrego a które dodatkowo nie pobiera opłaty za prowadzenie IKE. 

Zdecydowałem się na DM BOŚ ze względu na prostszy sposób otwarcia konta. Mama mieszka na innym krańcu Polski w małej miejscowości i umówienie wspólnego spotkania w biurze maklerskim było nie lada trudne, do tego dochodziły koszty przejazdów. W przeciwnym razie byłoby potrzebne pełnomocnictwo notarialne za 122 zł. Ważne też było, że DM BOŚ wyraźnie stawia na IKE a pracownicy byli lepiej poinformowani.

Na stronie biura bossa.pl jest możliwość wypełnienia formularza otwarcia konta maklerskiego (nietylko IKE) przez internet i tak też zrobiłem. Wypełnioną umowę do podpisu dostarczy kurier bezpłatnie w ciągu 2 dni roboczych. Razem z umową doręczy formularz pełnomocnictwa jakiego mama mi udziela do zarządzania rachunkiem. Należy go podpisać i zanieść do notariusza, który za 15 zł potwierdzi autentyczność podpisu. Następnie formularz należy wysłać do centrali DM BOŚ by aktywować dostęp do konta dla pełnomocnika.

Po aktywacji nowego rachunku, należy udać się do oddziału PKO BP, może być ten w którym otwierano rachunek. Tam wypełniamy odpowiedni formularz transferowy i podajemy numer konta IKE w nowej instytucji. DM PKO BP po zleceniu wykupu obligacji i transferze środków, zamknie dla nas rachunek IKE Obligacja. Uwaga! przy transferach dokonywanych przed upływem roku od otwarcia rachunku, DM PKO BP pobierze opłatę (takową pobiera chyba każde biuro).

Jak wyczytałem z listu emisyjnego EDO, przy wypłatach transferowych z konta IKE Obligacja, nie jest potrącana opłata za wykup obligacji przed 10-letnim terminem. Opłata ta to standardowo 2 zł od obligacji o wartości 100 zł czyli 2%.

O dalszych kwestiach związanych z transferem i o tym, w co ulokuję środki, będę informował w kolejnych wpisach.

środa, 2 czerwca 2010

IKE - dywidenda

W ramach konta IKE maklerskiego nie jest pobierany podatek od dywidend, wypłacanych przez spółki, których akcje posiadamy. Ten większy zysk z dywidend (po prostu bez podatku), można a nawet należy reinwestować w zakupy kolejnych akcji w ramach IKE.

Poniżej zestawienie spółek z WIG20 z informacją o wysokości dywidend, do wypłacenia w 2010 roku:


Na zielono zaznaczyłem spółki "dywidendowe" i wysokość wypłaty jako procent ceny akcji (dividend yield). Oczywiście im wyższa wypłata, tym spółka ciekawsza.

Nie zaznaczyłem na zielono spółek, z których dywidendy były niskie (yield < 2%) oraz które moim zdaniem nie będą dokonywać regularnych wypłat w przyszłości bo ich działalność za mocno zależy od koniunktury.

Średnia z wybranych spółek daje zwrot na poziomie 3,4%. Nie jest to wiele lecz dobry dodatek jeśli zakładamy, że zyski netto i kurs danej firmy będą rosnąć co roku. Akcjonariusz może dodatkowe środki reinwestować samodzielnie bez konieczności sprzedaży części akcji w celu realizacji zysku.

Sam rozważam kupno do rachunku IKE akcji kilku z w/w spółek: PZU, PGE, Asseco Poland i TP SA  (kolejność celowa). Są to moim zdaniem najstabilniejsze firmy a ich zyski powinny przy stabilnej koniunkturze stabilnie rosnąć a przy kontynuacji recesji - winny nieco spaść lecz nie zamienią się w straty.

poniedziałek, 10 maja 2010

Ulga podatkowa dla oszczędzających w IKE

Jak dziś podaje Dziennik Gazeta Prawna, w połowie czerwca ma odbyć się II czytanie projektu ustawy o uldze podatkowej dla zbierających na emeryturę w ramach IKE.

Jej wysokość jest planowana na 4.800 zł rocznie. Wpłaty na IKE do tej kwoty podatnik mógłby odpisać od dochodu w danym roku. Jeśli jesteśmy opodatkowani wg I progu, który wynosi 18%, oznacza to, że przysługiwałby nam zwrot podatku równy nawet 0,18*4800 czyli 864 zł.

To prawie tak, jakbyśmy wpłacając 3.936 zł, dostawali na emeryturę dodatkowe 864 zł czyli prawie 22% zysku na start (4800-864=3936; 864/3936=22%).

Jeśli część naszych dochodów kwalifikuje się na podatek 32%, zwrot podatku wyniósłby już 1.536 zł. Oznacza to 47% zysku na start na naszą emeryturę (4600-1536=3264; 1536/3264=47%).

Za ustawą są posłowie PiS, SLD i PSL a przeciw PO. Zdaniem posła PSL, kwota odpisu może być zbyt wygórowana ale to będzie przedmiotem rozmów międzypartyjnych.

PO nie popiera projektu ze względu na to, że jego skutkiem będzie uszczuplenie dochodów podatkowych budżetu. Zdaniem Magdaleny Kochan z PO, oszczędzanie na emeryturę jest indywidualną sprawą każdego obywatela i tak jak państwo nie dopłaca do wycieczek, tak nie powinno dawać dodatkowych ulg podatkowych. Państwo zapewnia minimalne emerytury, na które są już pobierane składki.

Myślę, że ze strony opozycji jak i PSL, projekt ustawy i ewentualne wprowadzenie ulgi jest klasyczną kiełbasą przedwyborczą. Stronnictwa popierające ustawę, mają dość głosów na jej przeforsowanie.

Jeśli ulga przejdzie, IKE prawdopodobnie bardzo się upowszechnią. Każdy zarabiający na etacie a zwłaszcza samozatrudniony, będzie wpłacał kwotę odpowiadającą przynajmniej limitowi podlegającemu uldze podatkowej. Będzie to tym bardziej opłacalne, jeśli mamy niewiele lat do emerytury i w perspektywie ok. 5-10 lat będzie można wypłacić zebrane pieniądze wraz z zyskiem i bez podatku.

poniedziałek, 12 kwietnia 2010

IKE jako dywersyfikacja ryzyka

Zakładając Indywidualne Konto Emerytalne w wieku 24 lat mało myślałem o emeryturze. Chodziło mi przede wszystkim o odroczenie podatku od zysków kapitałowych. Jeśli będę inwestował w IKE przez 5 lat a następnie wycofam środki, dopiero wtedy zapłacę podatek. Normalnie te 19% płaciłbym co roku do 30 kwietnia. IKE było więc formą "funduszu parasolowego", odraczającego podatek. Niezapłacone dla Urzędu Skarbowego kwoty mogłem dzięki temu dalej inwestować i tworzyć zyski.

Po tych dwóch latach, przekonałem się, że IKE ma też inną funkcję. Oddzielny rachunek i restrykcje dotyczące wypłaty przed emeryturą, faktycznie zniechęcają mnie do wypłat, jak i do częstego zawierania transakcji. Mówiąc krótko i kompleksowo, strategia w ramach IKE jest inna niż ta, którą stosuje na normalnym rachunku maklerskim.

Stosowanie innej strategii, nawet na tym samym rynku - GPW, jest moim zdaniem formą dywersyfikacji ryzyka. Jeśli obie strategie są dobre, z obu będą dobre zyski. Jeśli tylko strategia IKE sprawdzi się w dłuższym terminie, to pewnie milionerem za młodu nie zostanę ale chociaż na emeryturze będę miał na więcej niż chleb i mleko.

Idąc dalej, odmienność tej strategii wynika ze stosowania dłuższego horyzontu inwestycyjnego. Nie mam tu na myśli tych 34 lat, jakie mi pozostały do uniknięcia podatku Belki. Chodzi mi o bliżej nieokreśloną przyszłość, w której może będę z tymi pieniędzmi mógł zrobić coś niesamowicie zyskownego, pewnego i wtedy środki wycofam by je pomnożyć. 

Taki moment jednak nie przychodzi, kwota spokojnie leży zainwestowana na rachunku a data wypłaty to nadal "może za kilka lat" a może i faktycznie dopiero na 60-te urodziny.